Chargement...

Chargement en cours

Stäng fönstret

  

Hem > Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelandeVälkommen till Canderel Sveriges sida regler och villkor för användning. Dessa villkor gäller användningen av Canderel.se och genom öppna den här sidan förbinder du dig att följa nedanstående regler och villkor. Om du inte kan godkänna dessa villkor , får du inte använda eller äger tillträde till denna websida. Om du har några frågor angående reglerna och villkoren , var snäll och kontakta oss via e-mail genom att skriva till info@haugen-gruppen.se.

Personuppgiftspolicy

Din integritet och säkerhet är viktig för oss och vi verkar enligt dessa principer.

1. Webservern känner automatiskt endast igen konsumentens domännamn , för varje besökare till vår hemsida. Vi samlar våra besökares domännamn till vår webinformation om vilka sidor konsumenten tillträder eller besöker , och frivillig information från konsumenten , som t.ex. namn och postadress , e-mail adress , enkätinformation och/eller registrering på sidan.

2. Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka information om nya produkter och tjänster eller kommande event. Om du inte vill få dessa utskick , var vänlig kontakta oss via e-mail genom att skriva till info@haugen-gruppen.se.

3. Vi använder informationen som konsumenten frivilligt har uppgivit för marknadsföringsändamål. Då och då kan denna information delas med andra företag med gott rykte så att även de kan kontakta konsumenter för marknadsföringsändamål. Du kan också komma att få utskick från dessa företag men du kan få ditt namn på vår "dela ej informations"-lista genom att e-maila info@haugen-gruppen.se.

4. Canderel.se kan komma att yppa din personliga information om det krävs enligt lag.

5. Vi har nödvändiga säkerhetsåtgärder i våra fysiska faciliteter för att skydda mot förlust , missbruk eller ändring av informationen vi har samlat från dig på vår hemsida. Om , vid något tillfälle , du tror att Canderel.se inte står fast vid dessa principer eller du inte samtycker till att ditt namn används , var snäll och meddela oss genom att skriva till info@haugen-gruppen.seoch vi kommer att använda alla ekonomiskt försvarbara resurser för att fastställa och avhjälpa problemet genast.

Upp

Information beträffande copyright och varumärken

Allt innehåll på denna websida är: Copyright © 2001 Merisant Company 2 Sarl. All rights reserved. Canderel® is a registered trademark of Merisant Company 2 Sarl. NutraSweet and the NutraSweet logo are registered trademarks of NutraSweet Property Holdings , Inc.

Upp

Våra rättigheter

Vi reserveras oss rätten till att:

- ändra eller ta bort , tillfälligtvis eller permanent , hemsidan (eller någon del därav) med eller utan meddelande till dig och du bekräftar att vi inte blir skyldiga dig eller någon tredje part för någon förändring eller borttagande av hemsidan och/eller

- En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder ikraft på och gäller för all användning av Webbplatsen från den dag ändringen anslogs på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen efter att besökaren blivit informerad om sådana ändringar , accepterar besökaren dessa ändringar oavsett om besökaren granskat dessa eller ej. Om du inte samtycker till någon förändring av villkoren måste du omedelbart sluta att använda denna hemsida.

Upp

Länkar till tredje part

I ett försök att förmedla ökat värde till våra användare , tillhandahåller vi länkar till andra webbsidor eller resurser. Vi har tillhandahållit dessa resurser som har något värde och relevans men deras utveckling och underhåll är inte under vår kontroll. På grund av detta är vi inte ansvariga för innehållet på dessa webbsidor och resurser , uttalade åsikter, direkta eller indirekta , och andra länkar som tillhandahålls av dessa resurser.

Upp

Lagstiftning

Merisant kontrollerar och driver denna hemsida från Malmö , Sverige och har ingen bild av att detta material är lämpligt eller tillgängligt för användning i annat lagstiftiningsområde. Om du använder denna hemsida från andra länder , är du ansvarig för att du följer tillämplig lag. Genom att ladda ner eller använda innehållet på denna hemsida , tar du ansvar för att detta är tillämpligt för de lagar där du befinner dig.

Upp

Friskrivningsklausul

Informationen på denna hemsida erbjuds utan uttryckliga eller antydda utfästelser eller garantier gällande riktighet , pålitlighet eller någon annan fråga. Vi garanterar och påstår inte att informationen som finns på denna hemsida är fri från fel eller försummelse och tar inget ansvar för några fel eller försummelser i innehållet på hemsidan. Under inte omständigheter skall vi bli ansvariga för några direkta , indirekta , oförutsedda , särskilda eller efterföljande skador beroende av användning eller oförmåga att använda informationen som tillhandahålls på denna hemsida. Vi kan inte acceptera ansvar för kontrakt , kränkning (inklusive , utan begränsning , försumlighet) , föreberedelse av kontrakt eller annan representation (annat än bedräglig eller vårdslös felaktig representation) eller på annat vis i samband med villkoren.

Upp

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för användningen av denna hemsida , garanterar du att du inte kommer att använda denna hemsida för något annat syfte som är olagligt eller förbjudet genom dessa villkor , begränsningar och meddelanden.

Upp

Förändring av dessa villkor och begränsningar

Vi reserverar oss rätten att ändra villkor , begränsningar och meddelanden som denna hemsida erbjuds under. Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister med anledning av besökarens användning av webbsidan skall avgöras i svensk domstol. © 2005 Merisant Company 2 Sarl. All rights reserved. Canderel® is a registered trademark of Merisant Company 2 Sarl. NutraSweet and the NutraSweet logo are registered trademarks of NutraSweet Property Holdings , Inc.

Upp
Canderelklubben