Frågor och svar

Canderel

Ja. Canderels huvudingrediens är aspartam, vars beståndsdelar finns naturligt och i mycket större kvantiteter i vanlig mat såsom frukt, grönsaker, och mjölkprodukter. Din kropp bryter ner denna ingrediens precis som den bryter ner de ovanstående.

Canderel används precis som socker och en tesked Canderel sötar lika mycket som en tesked socker. En Canderel tablett motsvarar en sockerbit. Om du har ett recept där sockret är angivet i vikt har du nytta av den här tabellen:

Både i praktiken och i vetenskapliga studier har det bekräftats att Canderel kan hjälpa dig att minska eller hålla vikten, eftersom Canderel tillfredsställer behovet av sötma och nästan helt saknar kalorier. Canderel rekommenderas därför av näringsfysiologer och allmänpraktiserande läkare som en del av en kalorireducerad kost. En tesked Canderel strö innehåller 2 kcal och 1 tablett innehåller 1/3 kcal jämfört med 20 kcal för 1 tesked (5 g) socker.

Baserat på nivåer för accepterat dagligt intag (ADI) som fastställs av EUs Scientific Committe on Food och valideras av Livsmedelsverket kan en vuxen som väger över 55 kg konsumera upp till 87 Canderel tabletter eller 53 g Canderel strö.

Ja. Nya Canderel använder en unik blandning av ingredienser som smakar precis som socker och som går utmärkt att använda till bakning och matlagning, även vid temperaturer över 200°C under en lång tid i vanlig ugn, men även i mikro. Canderel strö kan ersätta socker, deciliter för deciliter, i många av dina favoritrecept.

Canderels huvudingrediens, aspartam*, bryts ner i beståndsdelar som finns naturligt och i mycket större kvantiteter i ett barns kost. EUs Accepterade Dagliga Intag (ADI) är: a. Ett skolbarn (kroppsvikt 45 kg) kan konsumera upp till 70 Canderel tabletter om dagen.

b. Ett mindre barn (kroppsvikt 20 kg) kan konsumera upp till 30 Canderel tabletter om dagen.

c. Vi rekommenderar inte Canderel till spädbarn eller barn under 3 år. Detta innebär inte att de aldrig kan äta eller dricka något som innehåller Canderel; det är helt enkelt så att växande barn behöver kolhydrater, inklusive socker, för att växa och utvecklas hälsosamt.

d. För barn som är beroende av insulin för sin diabetes, kan Canderel vara till hjälp, eftersom det gör att även dessa barn kan njuta av sötsaker utan att det påverkar kosthållningen.

Ja. Flera studier har visat att Canderels huvudingrediens, aspartam*, ändrar modersmjölkens sammansättning mindre än en måltid som innehåller normala proteinnivåer. Vi bekräftar därför att Canderel kan användas av ammande mödrar utan att det påverkar barnet.

Ja. Canderel tabletter och strö lämpar sig väl för diabetiker, eftersom det innehåller så få kolhydrater per portion att förändringen av blodsockernivån är försumbar. Canderel tabletter och strö är även lämplig för vegetarianer och innehåller inget gluten. Canderel tabletter och strö är koshercertifierade.

Lågt. Det glykemiska indexet (GI) är ett jämförande mått mellan kroppens reaktion på glykos (referenssubstansen) och kroppens reaktion på det livsmedel som testas. Det är alltså ett mått på hur snabbt blodsockret höjs.

Canderel, liksom de flesta sötningsmedel på marknaden, innehåller kolhydrater (upp till 95% av produkten) som utfyllnad. På grund av hur GI mäts (friska frivilliga får en fast mängd glukos och, separat, samma mängd av det testade livsmedlet) får Canderel höga GI värden. Dock är Canderels GI helt meningslöst, eftersom du inte äter lika mycket (i vikt) av Canderel som av socker. Eftersom sötningsingredienserna i Canderel har en mycket intensiv sötma, räcker det med mycket små mängder för att uppnå samma sötma som med socker. Detta innebär att kroppens reaktion till ett normalt intag av Canderel för att uppnå sötma är detsamma som hos livsmedel med lågt GI.

Aspartam och Acesulfam-K är intensiva sötningsmedel (ca 200 ggr sötare än socker). Av denna anledning ”tunnas” sötningsmedlen i Canderels tabletter ut med laktos och i Canderel strö med maltodextrin. Dessa båda tillsatser gör en dosering av bordssötningsmedel möjligt.

Sötningsingredienserna

Aspartam är ett mycket intensivt sötningsmedel. ”Sötningsmedel” eftersom den har en söt smak och ”mycket intensivt” eftersom det är ca 200 gånger sötare än socker. Aspartam upptäcktes 1965 av dr Schlatter och är uppbyggt av en kombination av 2 aminosyror: asparaginsyra och fenylalanin. Dessa komponenter upptas i sin tur av kroppen och används på samma sätt som de som härrör från andra livsmedel som innehåller protein. I likhet med alla proteiner, innehåller aspartam 4 kcal per gram. Eftersom den har en så hög sötningsintensitet, kan det dock användas i mycket små kvantiteter och tillför därför nästan inga kalorier alls till maten som den används i.

Ja! Aspartam är en av de livsmedelstillsatser som har genomgått de mest utförliga studierna. Nästan 200 kontrollerade test har fastställt att det är helt riskfritt. Både i EU (Scientific Committe for Foodstuffs) och i USA (Food and Drug Administration) finns statliga myndigheter som fastställer vilka tillsatser som får finnas i maten. Dessa tillsatser testas noggrant innan godkännandet. För mer information om detta, besök International Sweeteners Organisations hemsida eller Svenska Livsmedelsverket.

Fenylketonuri är en mycket ovanlig genetisk sjukdom som förhindrar dem som lider av sjukdomen från att bryta ner aminosyran fenylalanin. Barn som lider av sjukdomen bör gå på en diet som innehåller mycket lite fenylalanin ändå från det de föds och resten av livet. Märkning finns på livsmedel som innehåller fenylalanin.

Nej. Vetenskapliga studier bekräftar att det inte finns något som helst samband mellan några av dessa symptom och användningen av aspartam. Med mer än 250 miljoner regelbundna användare av aspartam i hela värden, är det oundviklig att några av dem lider av hälsoproblem medan de använder produkter som innehåller aspartam. Det faktum att dessa händelser råkar sammanfalla, innebär inte att ett orsak- och verkanförhållande mellan symptomen och aspartam är bekräftat.

Nej, aspartam leder inte till att aptiten ökar, precis som det inte leder till viktökning. Aspartam kan, om det används i en balanserad diet som kontrollerar kalorierna, faktisk hjälpa människor att gå ner i vikt. I en sammanfattning av 45 studier som alla behandlar detta ämne och som är utförda av internationella forskare, skriver Dr Barbara Rolls, som anses vara den mest framstående specialisten, följande:* ”Aspartam ökar inte intaget av föda; både studier under kort och lång tid har visat att konsumtionen av mat och dryck som är sötade med aspartam antingen inte visar någon skillnad, eller en minskning, av födointaget.” Dr Barbara Rolls slutsats är att aspartam kan vara till hjälp för en person som går på ett diet- och träningsprogram. Det har aldrig funnits någon grund i påståendet att aspartam orsakar viktökning.

* Källor: B.J. Rolls. Effects of intense sweeteners on hunger, food intake, and body weight : a review. Am. J. Clin. Nutr. – 1991, 53 : 872-8 B.J. Rolls. Effects of drinks sweetened with sucrose or aspartame on hunger, thirst and food intake in men. Physiology and Behavior – Vol. 48, pp. 19-26,1990

Acesulfam-K upptäcktes 1967. Det är ett mycket intensivt sötningsmedel utan kalorier. Liksom aspartam är det ca 200 gånger sötare än sukros. Acesulfam-K har en ren söt smak som snabbt uppfattas och som inte dröjer sig kvar. Acesulfam-K är en idealisk komponent att blanda med eftersom den har synergier med många andra sötningsmedel. Dess främsta fördel är dess snabba och höga sötningsintensitet. Den säkra användningen av acesulfam-K stöds av mer än 90 studier som är genomförda under 15 år. Liksom alla andra mycket intensiva sötningsmedel har den blivit godkänd i mer än 100 länder.