Whole Earth Brands Globala integritetspolicy

Kompletterad den 30 juni, 2021

Merisant Company och våra anställda, agenter, dotterbolag och samarbetspartner (kollektivt benämnda ”Merisant”, ”vi”, ”vårt”, ”våra” eller ”oss”) har åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Vi har antagit och implementerat denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) som en del av vårt åtagande att skydda dina personuppgifter på alla våra webbsajter, i mobila appar och andra funktioner på nätet som är länkade till denna Sekretesspolicy (”Sajterna”). Denna Sekretesspolicy gäller enbart för Sajterna och täcker enbart personuppgifter som samlas in i anslutning till din åtkomst och användning av Sajterna. Vi uppmanar dig att läsa denna Sekretesspolicy för att lära dig om hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och om de val du kan göra avseende uppgifter som du delar. Merisant är den enhet som är ansvarig för behandling av personuppgifter (dvs. uppgiftskontrollant) enligt denna Sekretesspolicy.

Eftersom vi är ett globalt företag tar denna Sekretesspolicy hänsyn till olika sekretessbestämmelser och ramverk som styr insamling, användning, underhållning, delning och disposition av personuppgifter. Vår sekretesspraxis kan variera bland länderna där vi bedriver verksamhet för att spegla lokal praxis och rättsliga krav. Även om denna Sekretesspolicy är avsedd att i bredaste termer beskriva vår globala hantering av personuppgifter kan hanteringen i vissa jurisdiktioner vara mer begränsad på grund av lokala restriktioner enligt lokal lagstiftning eller på grund av tillgängliga produkter och tjänster.

Ytterligare information om vår praxis och invånarnas rättigheter i specifika länder lämnas i slutet av denna Sekretesspolicy i avsnittet Landspecifika noteringar.

Samtycke till Sekretesspolicy

Genom att använda webbsajterna godkänner du de metoder som beskrivs i denna Sekretesspolicy och samtycker uttryckligen till att lämna personuppgifter till Merisant via Sajterna, inklusive e-post, blogginlägg eller sociala medier, samt att de bearbetas via automatiska eller icke-automatiska funktioner för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy och i enlighet med Användarvillkoren som gäller för Sajterna.

Personuppgifter

Genom hela denna Sekretesspolicy använder vi termen ”personuppgifter” för att beskriva uppgifter som kan associeras med en identifierad eller identifierbar person. ”Personuppgifter” kan omfatta, men är inte begränsade till, ditt namn, postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser), telefonnummer, e-postadress, betalningskortsnummer, födelsedatum, körkortsnummer eller nationellt personnummer.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Vi ber dig att läsa denna Sekretesspolicy från tid till annan. Vi kan ändra denna Sekretesspolicy när som helst enligt vårt eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy, som ökar våra rättigheter att använda personuppgifter som vi tidigare har inhämtat från dig, kommer vi att be om ditt samtycke där så krävs enligt lagen, antingen via din registrerade e-postadress eller genom en tydlig publicering på den här sidan.

Följande ämnen behandlas nedan (klicka på en av länkarna nedan för att komma till det angivna avsnittet):

1. UPPGIFTER SOM VI KAN INHÄMTA OM DIG

Vi kan inhämta uppgifter om dig när du besöker Sajterna, inklusive när du loggar in på Sajterna, skapar ett konto, lägger till dig i vår adresslista, gör ett inköp, begär en tjänst, begär information, kommunicerar med vår kundtjänst, söker ett jobb, eller laddar upp material på Sajterna på olika sätt, inklusive dina konton på sociala medier, som kan vidarebefordra uppgifter till Sajterna. Informationen som vi inhämtar inkluderar, men är inte begränsad till, följande:

 • Kontaktinformation (inklusive namn, postadress, e-postadress och telefonnummer);
 • Inköps- och transaktionsinformation (inklusive betalkortsinformation, fakturerings- och postadress och information om produkterna och tjänsterna som du har köpt);
 • Inloggningsuppgifter;
 • Demografisk information (inklusive ålder/födelsedatum, kön, och land som du bor i);
 • Uppgifter som du lämnar till oss via Sajterna avseende din ögonfärg, hud, hälsa, aktiviteter och hudvårdsproblem;
 • Hantering av sociala media;
 • Preferenser beträffande produkter och tjänster;
 • Uppgifter som du väljer att ange i anslutning till dina kommentarer eller förfrågningar;
 • Fotografier och annat innehåll som du lämnar;
 • Kontaktinformation för andra (inklusive e-postadress) när du använder vissa funktioner som t.ex. ”Skicka detta jobb till en vän”;
 • Yrke, professionellt licensnummer, licenstyp, utgångsdatum för licens, specialkompetens och företagsnamn (som erhållits från skönhetspersonal); och
 • Anställningshistorik, utbildningshistorik och annan information som ingår i en resumé som laddats upp genom vår Sajt eller som skickats in via en ansökningsblankett på nätet (inhämtad från jobbsökande i den omfattning detta är tillåtet enligt lag).

2. UPPGIFTER SOM VI KAN INHÄMTA OM DIG VIA AUTOMATISERADE FUNKTIONER

Vi kan automatiskt samla in uppgifter om enheter som du använder när du besöker Sajterna samt information om på vilket sätt du använder Sajterna. Uppgifter som vi automatiskt inhämtar inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • Exakt geografisk plats (med din kunskap och ditt medgivande);
 • Plats (baserad på internetprotokoll (IP-adress);
 • IP-adress och andra enhetsidentifierare;
 • Webbläsartyp och version;
 • Typ av operativsystem;
 • Språk som ditt system använder, samt land och tidszon där din enhet är placerad;
 • Information som du söker efter på Sajterna;
 • När och hur länge du besökte Sajterna;
 • Sidor som du besökte när du var inne på Sajterna;
 • Tid som du tillbringade på dessa sidor; och
 • Webbsajt som hänvisade dig till vår Sajt.

Informationen som vi samlar in kan vara associerad till personuppgifter som du har försett oss med.

Din exakta geografiska plats. När du använder Sajterna kan du bli ombedd att ge oss tillåtelse att låta oss samla in information om din exakta geografiska plats. Om du medger sådan insamling kan vi använda denna information för att förse dig med platsbaserade eller målinriktade annonser och poster på sociala medier – för att hitta till våra detaljhandels- eller distributionspartner i närheten – eller för analytiska ändamål. Du kan avbryta vår insamling och användning av uppgifter beträffande geografisk plats genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller mobilenhet.

3. Hur vi skyddar barns integritet

Våra sajter är offentliga Sajter och inte riktade mot barn under 13 års ålder. Om vi får kunskap om att några uppgifter som vi har samlat in har lämnats av barn under 13 års ålder kommer vi omedelbart att ta bort dessa uppgifter.

4. Hur vi kan komma att använda uppgifter som vi samlar in om dig

Vi kan komma att använda uppgifterna som vi samlar in om dig för att göra följande:

Tillhandahålla produkter, tjänster och annan information, inklusive annonsering, som kan vara av intresse för dig

 • Underlätta dina transaktioner, inklusive behandling och slutförande av inköp, leverera beställningar och personanpassa kundupplevelsen där detta är möjligt;
 • Skicka kampanjmaterial och andra kommunikationer till dig i enlighet med tillämpliga lagar;
 • Besvara dina förfrågningar;
 • Skicka e-postmeddelanden till dig om investerarrelationer om du ber att få dem;
 • Kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i speciella evenemang, tävlingar, lotterier, program, erbjudanden, lojalitetsprogram, enkäter och marknadsföringsundersökningar;
 • Förse dig med annonseringar baserade på dina intressen;
 • Förse dig med en interaktiv social mediaupplevelse som tillåter dig att koppla dina sociala nätverk till Sajterna;
 • Skapa och hantera ditt konto;
 • Behandla din jobbansökning, och hålla dig underrättad om framtida anställningsmöjligheter som kan vara av intresse för dig; och
 • Hjälpa dig att hitta lokala distributörer för våra produkter.

Hantera och förbättra våra affärsverksamheter

 • Driva och hantera våra Sajter;
 • Driva, utvärdera och förbättra våra verksamheter bland annat genom att hantera, förbättra och analysera våra produkter, effektiviteten i och funktionen hos våra Sajter; utveckla nya produkter och tjänster; sköta våra kommunikationer; och sköta vår redovisning, revision och andra interna funktioner;
 • Genomdriva våra avtal;
 • Studera hur våra konsumenter använder Sajterna; och
 • Utföra andra marknadsundersökningar som t.ex. att bestämma trender och affärstillfällen baserade på konsumentaktivitet.

Säkerställa en säker miljö på nätet och följa lagstadgade krav

 • Skydda mot och upptäcka bedrägeri, missbruk och annan olaglig verksamhet;
 • Genomdriva Användarvillkoren för Sajterna och andra koncernpolicyer och branschstandarder; och
 • Följa alla tillämpliga lagar och våra rapporteringsskyldigheter.

Profilering. Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla en personlig profil för att göra det möjligt för oss att exempelvis bemöta dig på ett mer personligt sätt som en del av vår uppsökande kundverksamhet.

Policy för utträde. Om du inte längre vill ta emot e-post om marknadsföring från oss, ber vi dig att följa ”uppsägnings”-instruktionerna i e-postmeddelandet du får från oss. Vi kommer att behandla din begäran inom rimlig tid. Vi tar inte ansvar för att ta bort dina personuppgifter från tredje parts listor som t.ex. en affärspartner som tidigare har erhållit information om dig i enlighet med denna Sekretesspolicy. Lagen kräver att vi, Merisant, vidtar rimliga steg för att informera tillämpliga tredje parter om din begäran.

Analyser. Vi kan använda oss av tredje parts analystjänster som t.ex. Google Analytics på våra Sajter. Analysföretagen kan använda tekniker som t.ex. cookies, webbserver-loggar och webb-beacons för att hjälpa oss att analysera besökares användning av våra Sajter. Uppgifter som samlats in med hjälp av dessa tekniker, inklusive din IP-adress, kan komma att lämnas ut till analysleverantörerna och andra relevanta tredje parter som använder informationen för att analysera användningen av Sajterna.

5. Spårar inte

Vi spårar inte våra kunder över tid och över tredje parts webbsajter för målinriktad marknadsföring och därför svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler.

6. När vi kan dela dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med våra samarbetspartner och våra dotterbolag för det ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy och med tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra tjänster och funktioner för vår räkning för att stödja våra interaktioner med dig, inklusive t.ex. för behandling av eller för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, skicka ut annonser om våra produkter, administrera enkäter eller tävlingar, vara värd för produktgranskningar eller på annat sätt kommunicera med dig.

Dessutom, enligt vad som sagts ovan, kan vi dela dina uppgifter med tredje parts analysföretag i syfte att utföra forskning om hur våra Sajter används och vilka produkter och tjänster konsumenterna föredrar. Dessa tredje parter använder denna information för att förse oss med tjänster och utföra funktioner som vi har kontrakterat.

Vi kan också förse tredje part, inklusive andra verksamheter och allmänheten, med aggregerade statistiska uppgifter som visar allmänna användningsmönster, interaktioner och transaktioner med våra Sajter. Dessa uppgifter identifierar inte dig personligen och inte heller specifik information om individuell användning.

Vi kan också dela din information med tredje parter, inklusive brottsbekämpningsmyndigheter där vi bedömer att detta är lämpligt för att:

 • Genomdriva våra Användarvillkor;
 • Skydda vår egendom, våra tjänster och lagliga rättigheter;
 • Förhindra fysisk skada på personer eller andra personers egendom, ekonomisk förlust, säkerhetsincidenter eller i anslutning till en undersökning om misstänkt eller aktuell illegal verksamhet;
 • Förhindra bedrägerier riktade mot Merisant och andra;
 • Stödja revisioner, efterlevnad och företagsstyrningsfunktioner;
 • Efterfölja stämningar, domstolsbeslut eller andra liknande processer utfärdade av brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter och domstolar; och
 • Följa alla tillämpliga lagar.

7. Vad vi kan göra med dina uppgifter på sociala nätverkskonton

Våra Sajter kan tillåta dig att logga in på dina sociala nätverkskonton, inklusive, men inte begränsat till, Facebook, Twitter, Instagram, och Pinterest, och associera dem med våra Sajter. Genom att använda denna funktion ger du oss tillstånd att få åtkomst till alla element i din sociala nätverksprofil som du har gjort tillgängliga för att delas och att använda den i enlighet med användarvillkoren i det sociala nätverket och denna Sekretesspolicy. Vänligen hänvisa till sekretessinställningarna i ditt sociala nätverkskonto för information om vilka uppgifter som delas med oss och andra anslutna applikationer och för att hantera personuppgifter som delas via ditt konto, inklusive information om dina aktiviteter då du använder Sajterna.

Om du skulle vilja koppla bort ditt sociala nätverkskonto från Sajterna hänvisas du till inställningarna i ditt sociala nätverkskonto och dess tjänsteleverantör.

8. HUR VI KAN ANVÄNDA COOKIES

När du besöker våra Sajter kan vi placera ett stycke kod, vanligen kallad ”cookie”, eller använda liknande teknik (som webb-beacons eller webbaserat lokalt förvaringsutrymme) på dina enheter. Om det är tillåtet enligt lag kan vi börja samla in uppgifter så snart du besöker Sajterna. Genom att använda Sajterna tillåter du oss att samla in och använda dina uppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy. Vi kan använda cookies för att anpassa dina besök på våra Sajter, spåra användningsmönster på Sajterna eller analysera aktiviteter på nätet.

Din webbläsare eller mobila enhet kan låta dig blockera överföring av viss information. Exempelvis kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar när du tar emot en viss typ av cookies, begränsa eller inaktivera vissa cookies eller blockera dem helt och hållet. Du kan också ta bort vissa typer av cookies kallade Flash-cookies genom att besöka Adobe Flashs Website Storage Settings Panel och Global Storage Settings Panel. Du kan välja att aktivera dessa alternativ, men om du gör detta kan du bli förhindrad att använda många grundegenskaper och funktioner som är tillgängliga på Sajterna.

9. Hur vi kan förvara och skydda dina uppgifter

Vi har implementerat ett informationssäkerhetsprogram som inkluderar administrativa, tekniska och fysiska kontroller som är utformade för att på ett rimligt sätt skydda uppgifter som kan identifiera dig som individ.

Du kan frånsäga dig e-post, SMS- eller andra meddelanden genom inställningar på ditt konto eller genom att följa instruktionerna som ingår i detta meddelande. Du kan också be oss uppdatera dina uppgifter genom att ta kontakt med oss på privacypolicy@merisant.com. Om du inte instruerar oss på annat sätt förbehåller vi oss rätten att kvarhålla dina personuppgifter så länge som lagen tillåter oss göra detta.

10. TREDJE PART

Tredje parter, inklusive, men inte begränsat till, annonsörer, webbhotell-leverantörer och digitala marknadsförare kan samla in information om dina aktiviteter över tid och på olika webbsajter när du använder Sajterna. Dessa tredje parter kan också förse oss med datainsamling, rapportering, mätning av annonssvar, analytisk information, samt vara behjälpliga med leverans av relevanta marknadsföringsmeddelanden och annonser. Dessa tredje parter kan granska, redigera eller ställa in sina egna cookies. Användningen av sådana tekniker av dessa tredje parter är föremål för deras egna sekretesspolicyer och täcks inte av denna Sekretesspolicy. Många tredje parter och några webbläsare och mobila enheter tillåter dig att välja bort datainsamling från tredje part.

Våra Sajter använder Google Analytics för annonsering och insamling av analyser om hur du använder våra Sajter. Vi kan använda Google Analytics-cookies och Google annonseringscookies tillsammans för att samla in data för annonseringsändamål. Du kan välja bort Google Analytics med hjälp av Googles annonsinställningar eller med hjälp av Google Analytics bortval av insticksprogram i webbläsare. Du kan också välja bort spårning och att ta emot målinriktade annonser på din mobilenhet, från mobila annonseringsföretag och andra liknande enheter, genom att ladda ner en app för att välja på www.aboutads.info/appchoices.

11. AFFÄRSÖVERFÖRINGAR OCH FÖRETAGSFÖRÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra alla personuppgifter med samband till Sajterna inklusive personuppgifter:

 • Till en efterföljande ägare, medägare eller operatör av en eller flera Sajter; eller
 • I anslutning till en företagssammanslagning, konsolidering eller rekonstruktion; försäljning av i stort sätt alla våra aktier och tillgångar; eller andra företagsförändringar inklusive, utan någon begränsning, under en eventuell due diligence-process.

12. PLATS OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Merisant är ett globalt företag och kan samla in och behandla uppgifter i länder över hela världen. Med förbehåll för gällande lagar kan dina personuppgifter befinna sig i och behandlas i ett land där Merisant har verksamhet, med undantag för ditt hemland eller det land från vilket du försåg Merisant med dina personuppgifter. Dessa andra länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du bor.

Dessutom kan vi överföra personuppgifter, som vi samlar in om dig via Sajter, till våra samarbetspartner, dotterbolag och tjänsteleverantörer i andra länder, som exempelvis USA, för de ändamål som beskrivits ovan. När vi överför personuppgifter till ett annat land gör vi detta i överensstämmelse med gällande lag.

När vi överför personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK) eller Schweiz till icke-EES/UK-länder förlitar vi oss på godkända dataöverföringsmekanismer som t.ex. standardkontraktsklausuler som kan erhållas genom att kontakta oss på privacypolicy@merisant.com. Genom att förse oss med dina uppgifter via Sajterna godkänner du denna insamling, behandling och överföring av dina personuppgifter.

13. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSAJTER OCH TREDJE PARTS INSTICKSPROGRAM

Våra Sajter kan innehålla länkar till andra sajter för din bekvämlighet och information. Dessa sajter kan drivas av företag som inte är anslutna till oss. Vi rekommenderar med eftertryck att du granskar säkerhetspolicyer eller -meddelanden som berör sajter som du besöker. Vi är inte ansvariga för innehållet i några sajter som inte är anslutna till oss, användning av dessa sajter eller dessa sajters sekretesspraxis.

Leverantörer av tredje parts insticksprogram, som t.ex. sociala nätverksverktyg, på våra Sajter kan använda automatiserade metoder för insamling av information beträffande din användning av Sajterna och dina interaktioner med dessa funktioner. Denna information styrs av sekretesspolicyer från leverantörerna av tredje parts insticksprogram. I den omfattning som lagen tillåter är vi inte ansvariga för dessa tredje parts leverantörer av insticksprogram och deras sekretesspolicyer.

14. YTTERLIGARE STATS- OCH LANDSPECIFIKA MEDDELANDEN

Följande ytterligare meddelanden gäller för personer bosatta i specifika jurisdiktioner:

 Meddelande till personer bosatta i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien tillåter California Civil Code Section 1798.83 dig att välja att Merisant inte avslöjar dina personuppgifter till tredje parter för tredje parts direktmarknadsföringsändamål. För att välja bort sådana avslöjanden ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till: privacypolicy@merisant.com eller skriva till oss på:

Merisant Company
Legal Department
125 S. Wacker Dr., Suite 3150
Chicago, IL 60606
USA

Om du är bosatt i Kalifornien och är under 18 år, samt registrerad användare av någon Sajt där denna Sekretesspolicy finns angiven, tillåter California Business and Professions Code Section 22851 dig att begära och få ta bort innehåll eller information som du har offentliggjort. För att göra en sådan begäran ber vi dig att skicka en detaljerad beskrivning av det specifika innehållet eller informationen till privacypolicy@merisant.com. Vi ber dig vara medveten om att en sådan begäran inte säkerställer komplett eller omfattande borttagande av innehållet eller informationen, som du har anslagit, och det kan finnas omständigheter under vilka lagen inte kräver eller tillåter borttagande även om detta har begärts.

Meddelande till personer bosatta i Storbritannien, EU och andra länder utanför USA  

Merisant behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. I vissa situationer kan insamling av personuppgifter behövas för driften av våra Sajter eller för att förse dig med vissa produkter eller tjänster. Om vi använder uppgifterna på annat sätt kommer vi att ge dig ett särskilt meddelande i samband med att vi gör insamlingen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter där vi har en rättslig grund för att göra det. Den rättsliga grunden som vi förlitar oss på, i nästan alla situationer, är en av följande:

 • Du har lämnat ditt medgivande för vår behandling av dina personuppgifter;
 • Behandlingen är nödvändig för att upprätta ett avtal med dig eller för att svara på en förfrågan som du har gjort;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla juridiska skyldigheter som gäller för Merisant; eller
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som ligger inom ramen för Merisants legitima intressen som ett globalt spetsföretag för att exempelvis skydda vår verksamhet och för att bättre förstå våra kunder.

Om vi avser att vidare behandla personuppgifter, som vi har samlat in för annat ändamål än det som de ursprungligen insamlades för, kommer vi att ge dig information om detta sekundära ändamål och eventuell ytterligare information som behövs för att säkerställa en rättvis och transparent behandling, innan vi befattar oss med vidare behandling.

Cookie Policy

Denna cookie policy förklarar vad cookies är och hur och varför de kan lagras och vara åtkomliga från din enhet när du använder eller besöker våra Sajter. Denna cookie policy bör läsas tillsammans med resten av denna Sekretesspolicy och våra tillämpliga Användarvillkor.

Genom att godkänna användningen av cookies godkänner du att vi kan lagra cookies och att dessa är åtkomliga för oss enligt beskrivningen i denna Sekretesspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som kan lagras och vara åtkomlig från din enhet när du besöker en av våra Sajter i den omfattning som du godkänner. Detta gör det möjligt för våra Sajter att urskilja din enhet från andra användare av Sajterna. Du hittar mer information på www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu.

Hur använder våra Sajter cookies?

Vi kan använda cookies för att identifiera dig och dina intressen och för att spåra din användning av våra Sajter. Vi kan också använda cookies för att kontrollera åtkomst till visst innehåll på våra Sajter, skydda Sajterna och för att behandla eventuella förfrågningar från dig.

För att administrera våra Sajter och i forskningssyfte kan vi kontraktera tredje parts tjänsteleverantörer för att spåra och analysera statistisk information avseende användningen av och trafikvolymen på våra Sajter. Dessa tredje parts tjänsteleverantörer kan använda persistenta cookies för att hjälpa oss förbättra användarupplevelsen, hantera innehåll på våra Sajter och för att spåra användarbeteenden.

Vi kan också kontraktera tredje parts tjänsteleverantörer för att skicka e-postmeddelanden till användare som har försett oss med sin kontaktinformation. För att hjälpa till och förbättra effektiviteten i våra e-postkommunikationer kan tredje parts tjänsteleverantörer efterlämna cookies på våra användares enheter. Alla data som våra tredje parts tjänsteleverantörer samlar in på uppdrag av Merisant kommer enbart att användas för vår räkning och kommer enbart att delas på en anonym, aggregerad basis.

Vi kan använda följande typer av cookies för beskrivna ändamål:

Typ av cookieÄndamål
Strängt nödvändiga/tekniskaDessa cookies är nödvändiga för att göra det möjligt för oss att använda våra Sajter så att du kan få åtkomst till dem på det sätt som du har begärt. Dessa cookies låter oss exempelvis känna igen att du har skapat ett konto och att du har loggat in på detta konto för att få åtkomst till innehållet på Sajten. De inkluderar också cookies som gör det möjligt för oss att komma ihåg föregående åtgärder inom samma besökssession och säkra våra Sajter.
Analytiska/prestandaDessa cookies används av oss eller våra affärspartner för att analysera hur våra Sajter används och hur de fungerar. Exempelvis spårar dessa cookies vilka sidor som besöks mer frekvent och från vilka platser våra besökare kommer. Om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller på annat sätt registrerar dig på våra Sajter kan dessa cookies ha ett samband med dig.
FunktionalitetDessa cookies låter oss använda våra Sajter i enlighet med de val som du gör. Dessa cookies låter oss ”komma ihåg” dig mellan besöken. T.ex. kommer vi att känna igen ditt användarnamn och komma ihåg hur du anpassade våra Sajter genom att t.ex. ändra textstorleken, teckensnitt och andra delar av Sajterna, som är anpassningsbara, och förse dig med samma anpassning nästa gång du besöker Sajterna.
Profilering, inriktning och/eller annonseringVi kan använda cookies för att samla in uppgifter om dina aktiviteter på nätet och för att identifiera dina intressen så att vi kan tillhandahålla annonser som är relevanta för dig. Du kan välja bort att ta emot intressebaserade annonser från oss enligt beskrivningen nedan i avsnittet Dina rättigheter.
Tredje parts annonseringVi kan tillåta våra affärspartner att använda cookies på våra Sajter av samma anledningar som angivits ovan, inklusive insamling av information om dina aktiviteter på nätet över tid och på olika webbsajter. Våra affärspartner, som genererar dessa cookies, har egna sekretesspolicyer och kan använda sina cookies för riktad annonsering till dig på andra webbsajter, baserat på dina besök på våra Sajter.

Hur vägrar jag eller hur tar jag tillbaka mitt godkännande för användning av cookies?  

Om du inte önskar att cookies efterlämnas på din enhet kan du ändra din inställning i din webbläsare för att avvisa inställning av alla, eller av vissa, cookies och för att varna dig när en cookie placeras på din enhet. För ytterligare information om hur du gör detta hänvisas du till ”Hjälp” eller ”Verktyg” eller ”Redigera”-avsnitten i din webbläsare eller besök www.allaboutcookies.org. Vi ber dig observera att om du använder inställningarna i din webbläsare för att blockera alla cookies (inklusive strikt nödvändiga cookies) kommer du inte att få tillgång till eller kunna använda samtliga eller delar av vissa funktioner på våra Sajter.

Om du vill ta bort tidigare lagrade cookies kan du när som helst ta bort dem. Detta kommer emellertid inte att hindra våra Sajter från att placera cookies på din enhet i framtiden, såvida du inte ändrar inställningarna i din webbläsare enligt beskrivningen ovan.

För mer information om utvecklingen av användarprofiler och användning av inriktnings-/annonseringscookies hänvisas du till www.youronlinechoices.eu om du är bosatt inom EU.

Hur du väljer att lämna information

Du kan välja att inte lämna personuppgifter till Merisant genom att avstå från bl.a. att göra inköp, att använda våra tjänster, att söka jobb eller att efterfråga information. Du kan också avstå från att skicka information direkt till oss. Om du emellertid inte lämnar personuppgifter när du blir ombedd att göra detta kommer vi inte att kunna tillhandahålla fullt sortiment av våra produkter och tjänster eller att ge dig information om våra produkter, tjänster, kampanjer och andra möjligheter.

Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla dina personuppgifter så länge som lagen tillåter oss att göra detta.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter beträffande dina personuppgifter som vi upprätthåller om dig och som du under vissa omständigheter kommer att kunna använda dig av. Dessa rättigheter är som följer:

 • Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Om vi har dina uppgifter baserat på ditt medgivande eller om vi ingår ett avtal med dig kan du också begära att vi förser dig med en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, vanligen använt format som är läsbart maskinellt.
 • Om dina uppgifter är felaktiga kan du begära att vi korrigerar, ändrar eller raderar information som är felaktig.
 • Du kan begära att vi tar bort eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan ha invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter när vi behandlar dina uppgifter i enlighet med våra legitima intressen.

Med förbehåll för tillämplig lagstiftning kommer vi att uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och inom högst 1 månad efter att ha mottagit din begäran. Om din begäran är särskilt komplicerad kan vi komma att förlänga svarstiden till 2 månader. Eventuell begäran om att få utöva dessa rättigheter kommer att bedömas i enlighet med tillämplig lagstiftning och det kan finnas omständigheter där vi legalt inte behöver uppfylla din begäran. Exempelvis kan vi avvisa begäranden som vi anser är orimligt repetitiva eller om vi riskerar andras integritet. Åtkomst och korrigeringsbegäran kan utföras kostnadsfritt såvida den inte är repetitiv, överflödig eller ogrundad, i vilket fall vi kan komma att debitera dig för de administrativa kostnaderna som vi har orsakats vid hanteringen av begäran.

Vissa av dessa rättigheter kan utövas på nätet via ditt konto. Exempelvis kan vi granska, modifiera och radera viss information som berör din användning av våra Sajter och avbryta prenumerationen på e-post, SMS- och andra meddelanden. Om du inte kan hantera din begäran via ditt konto på nätet ber vi dig att ta kontakt med oss via privacypolicy@merisant.com.

Rätt att välja bort marknadsföring eller återkalla medgivande

Dessutom kan du när som helst be oss att inte skicka marknadsföringskommunikationer till dig via e-post genom att klicka på länken ”säg upp” i e-postmeddelanden rörande marknadsföring som du får från oss eller genom att ta kontakt med oss enligt nedan. Vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver med förbehåll för gällande lag.

Under vissa omständigheter innebär det att du inte kommer att kunna utnyttja vissa av Merisants produkter eller tjänster vid återkallande av ditt medgivande för Merisant att använda eller lämna ut dina personuppgifter.

Klagomål

Om du inte tycker om eller känner oro över hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss (se ”Hur du kontaktar oss”) så att vi kan försöka lösa problemet. Vi uppmuntrar dig att först ta kontakt med oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillämplig tillsynsmyndighet.

15. HUR DU KONTAKTAR OSS

Vänligen ta kontakt med oss om du har några frågor eller synpunkter på vår integritetshantering eller på vår Sekretesspolicy. Du kan nå oss via e-post på privacypolicy@merisant.com. Du kan också skriva till oss på adress:

Whole Earth Brands, Inc.
Attention: Legal Department
125 S. Wacker Dr., Suite 3150
Chicago, IL 60606
U.S.A.

eller

Merisant UK, Ltd.
Legal Department
St Johns Court, Easton Street
High Wycombe HP11 1JX
Storbritannien